FSC

MY MUNCHIE madkassen er produceret af FSC®-certificeret papir fra bæredygtigt drevne FSC®-certificeret skove og andre ansvarlige kilder.


I en FSC-skov fældes der ikke mere træ, end skoven selv kan nå at reproducere. Truede arter beskyttes. Der fastsættes eksempelvis et antal træer per hektar, der aldrig må fældes – heller ikke, når de er døde. Dette skaber bedre vilkår for dyre- og planteliv. FSC stiller skrappe krav til brug af pesticider og kemikalier og sikrer, at vandmiljøet beskyttes (FSC® N002860).


Så længe et træ vokser, optager det mere CO2, end det afgiver. Når et træ er fuldt udvokset, når det et stabilt niveau, hvor det afgiver lige så meget CO2, som det optager. Når træet bliver gammelt og forfalder, vil det afgive mere CO2, end det optager. Hvis træet får lov at blive nedbrudt i naturen, vil al den CO2, der er optaget i træet, blive givet tilbage til atmosfæren.


Hvis man planter et træ, hver gang man fælder et træ – og fælder træerne, når de er udvoksede og holder op med at optage mere CO2, end de afgiver, vil det træ man fjerner fra skoven, være det man kalder CO2-neutralt.Fra et klimasynspunkt er det bedre at dyrke skoven og bruge træet end at lade skoven stå – forudsat at skoven bliver dyrket bæredygtigt og at træproduktionen tager hensyn til miljøet.